Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bà Clinton "đau lòng" vì thất bại