Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bà Clinton chuẩn bị sẵn pháo hoa ở New York mừng thắng cử