Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bà Clinton chỉ trích ông Trump đem tiền “biếu” Trung Quốc