Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bà Clinton bỏ xa ông Trump trong thăm dò cử tri