Bà buộc dây thừng thả cháu từ tầng 5 xuống để giải cứu mèo

Bà thả cháu từ ban công tầng 5 để cứu mèo ở Tứ Xuyên Trung Quốc, video. Ảnh: Weibo
Bà thả cháu từ ban công tầng 5 để cứu mèo ở Tứ Xuyên Trung Quốc, video. Ảnh: Weibo
Bà thả cháu từ ban công tầng 5 để cứu mèo ở Tứ Xuyên Trung Quốc, video. Ảnh: Weibo
Lên top