Ba bằng chứng quan trọng về cái chết của George Floyd

Nơi tưởng niệm cái chết của George Floyd ở Minneapolis. Ảnh: AP.
Nơi tưởng niệm cái chết của George Floyd ở Minneapolis. Ảnh: AP.
Nơi tưởng niệm cái chết của George Floyd ở Minneapolis. Ảnh: AP.
Lên top