Azerbaijan và Armenia cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận đình chiến

Đội tìm kiếm và cứu hộ đang thực thi nhiệm vụ tại khu vực trúng tên lửa ở thành phố Ganja, Azerbaijan, ngày 17.10. Ảnh: Reuters
Đội tìm kiếm và cứu hộ đang thực thi nhiệm vụ tại khu vực trúng tên lửa ở thành phố Ganja, Azerbaijan, ngày 17.10. Ảnh: Reuters
Đội tìm kiếm và cứu hộ đang thực thi nhiệm vụ tại khu vực trúng tên lửa ở thành phố Ganja, Azerbaijan, ngày 17.10. Ảnh: Reuters
Lên top