Australia vật lộn với gia tăng ca mắc biến thể Delta

Thành phố lớn nhất của Australia bước vào 2 tuần phong tỏa nhằm ngăn chặn biến thể Delta. Ảnh: AFP
Thành phố lớn nhất của Australia bước vào 2 tuần phong tỏa nhằm ngăn chặn biến thể Delta. Ảnh: AFP
Thành phố lớn nhất của Australia bước vào 2 tuần phong tỏa nhằm ngăn chặn biến thể Delta. Ảnh: AFP
Lên top