Australia tính hủy hợp đồng cho Trung Quốc thuê cảng 99 năm

Công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin. Ảnh: Chính quyền Lãnh phổ phía Bắc Australia
Công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin. Ảnh: Chính quyền Lãnh phổ phía Bắc Australia
Công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin. Ảnh: Chính quyền Lãnh phổ phía Bắc Australia
Lên top