Australia tìm cách ngăn chặn độc quyền thống trị quảng cáo của Google

Australia cho biết Google được hưởng lợi từ lượng dữ liệu khổng lồ về người dùng Internet thu thập được từ công cụ tìm kiếm của họ. Ảnh: AFP
Australia cho biết Google được hưởng lợi từ lượng dữ liệu khổng lồ về người dùng Internet thu thập được từ công cụ tìm kiếm của họ. Ảnh: AFP
Australia cho biết Google được hưởng lợi từ lượng dữ liệu khổng lồ về người dùng Internet thu thập được từ công cụ tìm kiếm của họ. Ảnh: AFP
Lên top