Australia tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca bất chấp đình chỉ ở Châu Âu

Australia khẳng định vẫn tiếp tục sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Australia khẳng định vẫn tiếp tục sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Australia khẳng định vẫn tiếp tục sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Lên top