Australia tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi từ tháng 1.2022

Australia cho biết, nước này dự kiến tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi từ tháng 1.2022. Ảnh: AFP
Australia cho biết, nước này dự kiến tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi từ tháng 1.2022. Ảnh: AFP
Australia cho biết, nước này dự kiến tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi từ tháng 1.2022. Ảnh: AFP
Lên top