Australia thử vaccine ngừa COVID-19 do Anh, Mỹ sản xuất

Australia bắt đầu thử 2 loại vaccine tiềm năng ngừa COVID-19 do Anh, Mỹ sản xuất. Ảnh: Yahoo.
Australia bắt đầu thử 2 loại vaccine tiềm năng ngừa COVID-19 do Anh, Mỹ sản xuất. Ảnh: Yahoo.
Australia bắt đầu thử 2 loại vaccine tiềm năng ngừa COVID-19 do Anh, Mỹ sản xuất. Ảnh: Yahoo.
Lên top