Australia sẽ giảm một nửa số công dân được phép hồi hương mỗi tuần

Một người đàn ông đi bộ qua khu mua sắm vắng lặng ở Melbourne hôm 10.7 sau khi thành phố tái phong tỏa. Ảnh: AFP.
Một người đàn ông đi bộ qua khu mua sắm vắng lặng ở Melbourne hôm 10.7 sau khi thành phố tái phong tỏa. Ảnh: AFP.
Một người đàn ông đi bộ qua khu mua sắm vắng lặng ở Melbourne hôm 10.7 sau khi thành phố tái phong tỏa. Ảnh: AFP.
Lên top