Australia phong tỏa 320.000 dân ngăn chặn COVID-19 tăng đột biến

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews. Ảnh: SMH.
Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews. Ảnh: SMH.
Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews. Ảnh: SMH.
Lên top