Australia: Phòng khám đóng cửa vì bác sĩ dương tính với COVID-19

Xe điện ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: Reuters
Xe điện ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: Reuters
Xe điện ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: Reuters
Lên top