Australia phát triển công nghệ vaccine COVID-19 không cần tiêm

Miếng dán vaccine COVID-19 giúp tạo ra phản ứng miễn dịch tức thì và mạnh mẽ hơn so với tiêm chủng truyền thống. Đại học Queensland
Miếng dán vaccine COVID-19 giúp tạo ra phản ứng miễn dịch tức thì và mạnh mẽ hơn so với tiêm chủng truyền thống. Đại học Queensland
Miếng dán vaccine COVID-19 giúp tạo ra phản ứng miễn dịch tức thì và mạnh mẽ hơn so với tiêm chủng truyền thống. Đại học Queensland
Lên top