Australia phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 biến thể Delta đầu tiên

Thành phố Melbourne ở Australia đã phải gia hạn phong tỏa thêm một tuần cho đến ngày 10.6 do sự tấn công của biến thể Kappa từ Ấn Độ. Ảnh: AFP
Thành phố Melbourne ở Australia đã phải gia hạn phong tỏa thêm một tuần cho đến ngày 10.6 do sự tấn công của biến thể Kappa từ Ấn Độ. Ảnh: AFP
Thành phố Melbourne ở Australia đã phải gia hạn phong tỏa thêm một tuần cho đến ngày 10.6 do sự tấn công của biến thể Kappa từ Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top