Australia phát hiện ca sán dây lợn kí sinh trong não người

Ảnh chụp cho thấy sán dây lợn sống kí sinh trong não người phụ nữ trẻ ở Australia. Ảnh: CNN
Ảnh chụp cho thấy sán dây lợn sống kí sinh trong não người phụ nữ trẻ ở Australia. Ảnh: CNN
Ảnh chụp cho thấy sán dây lợn sống kí sinh trong não người phụ nữ trẻ ở Australia. Ảnh: CNN
Lên top