Australia: Phát hiện ca mắc mới ở điểm nóng COVID-19 sau nới lỏng hạn chế

Australia phát hiện ca mắc COVID-19 ở bang Victoria - chỉ một ngày sau khi nới lỏng các hạn chế ở thủ phủ Melbourne của bang. Ảnh: AFP
Australia phát hiện ca mắc COVID-19 ở bang Victoria - chỉ một ngày sau khi nới lỏng các hạn chế ở thủ phủ Melbourne của bang. Ảnh: AFP
Australia phát hiện ca mắc COVID-19 ở bang Victoria - chỉ một ngày sau khi nới lỏng các hạn chế ở thủ phủ Melbourne của bang. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top