Australia nới lỏng lệnh cấm, 760 học sinh Trung Quốc đi học trở lại

Australia nới lỏng lệnh cấm, 760 học sinh trung học Trung Quốc được quay trở lại trường. Ảnh: TheAustralian.com.au
Australia nới lỏng lệnh cấm, 760 học sinh trung học Trung Quốc được quay trở lại trường. Ảnh: TheAustralian.com.au
Australia nới lỏng lệnh cấm, 760 học sinh trung học Trung Quốc được quay trở lại trường. Ảnh: TheAustralian.com.au
Lên top