Australia: Người dân Sydney bắt đầu đi dã ngoại sau nới lỏng giãn cách

Nhóm nhỏ 5 người đã được tiêm chủng đầy đủ ở Sydney, Australia, được phép ra ngoài dã ngoại trong thời gian 1 tiếng. Ảnh: AFP
Nhóm nhỏ 5 người đã được tiêm chủng đầy đủ ở Sydney, Australia, được phép ra ngoài dã ngoại trong thời gian 1 tiếng. Ảnh: AFP
Nhóm nhỏ 5 người đã được tiêm chủng đầy đủ ở Sydney, Australia, được phép ra ngoài dã ngoại trong thời gian 1 tiếng. Ảnh: AFP
Lên top