Australia ngày càng nguy cấp, lũ lụt tiếp tục diễn biến xấu

Một con đường chính bị ngập sâu ở khu vực ngoại ô Richmond ở thành phố Sydney ngày 22.3 khi tình hình lũ lụt càng trở nên nguy cấp. Ảnh: AFP
Một con đường chính bị ngập sâu ở khu vực ngoại ô Richmond ở thành phố Sydney ngày 22.3 khi tình hình lũ lụt càng trở nên nguy cấp. Ảnh: AFP
Một con đường chính bị ngập sâu ở khu vực ngoại ô Richmond ở thành phố Sydney ngày 22.3 khi tình hình lũ lụt càng trở nên nguy cấp. Ảnh: AFP
Lên top