Australia lo ngại dịch diễn biến xấu tại thành phố đang phong tỏa Sydney

Bang New South Wales của Australia ngày 10.7 báo cáo 50 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Ảnh: AFP
Bang New South Wales của Australia ngày 10.7 báo cáo 50 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Ảnh: AFP
Bang New South Wales của Australia ngày 10.7 báo cáo 50 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Ảnh: AFP
Lên top