Australia lên kế hoạch khắc phục hậu quả lũ lụt

Một khu vực dân cư bị ngập nặng ở thị trấn Windsor, tây bắc thành phố Sydney, NSW, ngày 22.3. Ảnh: AFP
Một khu vực dân cư bị ngập nặng ở thị trấn Windsor, tây bắc thành phố Sydney, NSW, ngày 22.3. Ảnh: AFP
Một khu vực dân cư bị ngập nặng ở thị trấn Windsor, tây bắc thành phố Sydney, NSW, ngày 22.3. Ảnh: AFP
Lên top