Australia khôi phục các biện pháp ngừa COVID-19 nơi công cộng ở Melbourne

Người dân Melbourne xếp hàng xét nghiệm COVID-19 hôm 25.5. Ảnh: AFP
Người dân Melbourne xếp hàng xét nghiệm COVID-19 hôm 25.5. Ảnh: AFP
Người dân Melbourne xếp hàng xét nghiệm COVID-19 hôm 25.5. Ảnh: AFP
Lên top