Australia hỗ trợ 10,5 triệu đôla giúp Việt Nam phục hồi từ COVID-19

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thảo luận với Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie về mối quan hệ hợp tác phục hồi nên kinh tế hậu COVID-19. Ảnh: ĐSQ Australia
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thảo luận với Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie về mối quan hệ hợp tác phục hồi nên kinh tế hậu COVID-19. Ảnh: ĐSQ Australia
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thảo luận với Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie về mối quan hệ hợp tác phục hồi nên kinh tế hậu COVID-19. Ảnh: ĐSQ Australia
Lên top