Australia hỗ trợ 1 triệu đôla cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Australia diễn ra chiều 10.9 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Australia diễn ra chiều 10.9 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Australia diễn ra chiều 10.9 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top