Australia: Hàng trăm người trong diện cách ly vẫn "bặt vô âm tín"

Cảnh sát đứng bảo vệ bên ngoài khu nhà ở Melbourne, Australia bị phong tỏa hôm 10.7. Ảnh: AFP.
Cảnh sát đứng bảo vệ bên ngoài khu nhà ở Melbourne, Australia bị phong tỏa hôm 10.7. Ảnh: AFP.
Cảnh sát đứng bảo vệ bên ngoài khu nhà ở Melbourne, Australia bị phong tỏa hôm 10.7. Ảnh: AFP.
Lên top