Australia giúp Việt Nam xử lý nước sạch ở khu vực lũ lụt miền Trung

Australia giúp người dân miền Trung Việt Nam có nước uống sạch. Ảnh: ĐSQ Australia
Australia giúp người dân miền Trung Việt Nam có nước uống sạch. Ảnh: ĐSQ Australia
Australia giúp người dân miền Trung Việt Nam có nước uống sạch. Ảnh: ĐSQ Australia
Lên top