Australia giúp Việt Nam tăng khả năng tiếp cận vaccine COVID-19

Australia giúp các nước tiếp cận vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Australia giúp các nước tiếp cận vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Australia giúp các nước tiếp cận vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top