Australia giết 10.000 con lạc đà vì uống quá nhiều nước giữa lúc hạn

Lạc đà hoang Australia. Ảnh: Mail.
Lạc đà hoang Australia. Ảnh: Mail.
Lạc đà hoang Australia. Ảnh: Mail.
Lên top