Australia giải thích việc hủy hợp đồng tàu ngầm 40 tỉ USD với Pháp

Mỹ và Anh giúp Australia đóng tàu ngầm hạt nhân khiến Canberra huỷ hợp đồng 40 tỉ USD với Paris. Ảnh: AFP
Mỹ và Anh giúp Australia đóng tàu ngầm hạt nhân khiến Canberra huỷ hợp đồng 40 tỉ USD với Paris. Ảnh: AFP
Mỹ và Anh giúp Australia đóng tàu ngầm hạt nhân khiến Canberra huỷ hợp đồng 40 tỉ USD với Paris. Ảnh: AFP
Lên top