Australia đóng cửa biên giới thêm 3 tháng để ngăn dịch

Australia tuyên bố gia hạn đóng cửa biên giới tới 17.6 để chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Australia tuyên bố gia hạn đóng cửa biên giới tới 17.6 để chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Australia tuyên bố gia hạn đóng cửa biên giới tới 17.6 để chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top