Australia đón năm mới trong tình trạng hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt

Australia đón năm mới trong tình trạng hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt. Ảnh: AFP
Australia đón năm mới trong tình trạng hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt. Ảnh: AFP
Australia đón năm mới trong tình trạng hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt. Ảnh: AFP
Lên top