Australia: Dỡ bỏ phong tỏa, Sydney chuyển trọng tâm sang phục hồi kinh tế

Thành phố Sydney, Australia tập trung vào khôi phục kinh tế sau 106 ngày phong tỏa COVID-19. Ảnh: AFP
Thành phố Sydney, Australia tập trung vào khôi phục kinh tế sau 106 ngày phong tỏa COVID-19. Ảnh: AFP
Thành phố Sydney, Australia tập trung vào khôi phục kinh tế sau 106 ngày phong tỏa COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top