Australia điều tra tình trạng lây lan COVID-19 trong các khách sạn cách ly

Australia quan ngại tình trạng lây lan COVID-19 trong các khách sạn cách ly. Ảnh: AFP
Australia quan ngại tình trạng lây lan COVID-19 trong các khách sạn cách ly. Ảnh: AFP
Australia quan ngại tình trạng lây lan COVID-19 trong các khách sạn cách ly. Ảnh: AFP
Lên top