Australia điều máy bay đưa lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam đi Nam Sudan

Đại sứ Australia tại Việt Nam Rubyn Mudie chia tay các thành viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ. Ảnh: ĐSQ Australia
Đại sứ Australia tại Việt Nam Rubyn Mudie chia tay các thành viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ. Ảnh: ĐSQ Australia
Đại sứ Australia tại Việt Nam Rubyn Mudie chia tay các thành viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ. Ảnh: ĐSQ Australia
Lên top