Australia đặt mục tiêu chung sống an toàn với COVID-19

Australia lên kế hoạch sống chung với COVID-19 khi tỉ lệ tiêm chủng đạt 70%. Ảnh: AFP
Australia lên kế hoạch sống chung với COVID-19 khi tỉ lệ tiêm chủng đạt 70%. Ảnh: AFP
Australia lên kế hoạch sống chung với COVID-19 khi tỉ lệ tiêm chủng đạt 70%. Ảnh: AFP
Lên top