Australia đạt kỷ lục sản xuất vàng

Australia đạt kỷ lục về sản xuất vàng trong năm 2020. Ảnh: AFP
Australia đạt kỷ lục về sản xuất vàng trong năm 2020. Ảnh: AFP
Australia đạt kỷ lục về sản xuất vàng trong năm 2020. Ảnh: AFP
Lên top