Australia công bố thời điểm mở lại biên giới

Australia dự kiến nới lỏng hạn chế COVID-19 tại biên giới từ tháng 11. Ảnh: AFP
Australia dự kiến nới lỏng hạn chế COVID-19 tại biên giới từ tháng 11. Ảnh: AFP
Australia dự kiến nới lỏng hạn chế COVID-19 tại biên giới từ tháng 11. Ảnh: AFP
Lên top