Australia công bố ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên từ người sang người

Giám đốc Y tế bang New South Wales Brad Hazzard. Ảnh: The Age
Giám đốc Y tế bang New South Wales Brad Hazzard. Ảnh: The Age
Giám đốc Y tế bang New South Wales Brad Hazzard. Ảnh: The Age
Lên top