Australia có thể phong tỏa đến nửa năm vì đại dịch COVID-19

Hàng ngàn người dân Australia vẫn ra biển bất chấp đại dịch COVID-19 đang tấn công quốc gia này. Ảnh: EPA-EPE
Hàng ngàn người dân Australia vẫn ra biển bất chấp đại dịch COVID-19 đang tấn công quốc gia này. Ảnh: EPA-EPE
Hàng ngàn người dân Australia vẫn ra biển bất chấp đại dịch COVID-19 đang tấn công quốc gia này. Ảnh: EPA-EPE
Lên top