Australia có thể đóng cửa biên giới đến cuối năm 2022 vì COVID-19

Lên top