Australia chấn động với hàng loạt quỷ Tasmania chết bí ẩn

Hàng loạt quỷ Tasmania chết không rõ nguyên nhân. Ảnh: Người dân Woolnorth cung cấp.
Hàng loạt quỷ Tasmania chết không rõ nguyên nhân. Ảnh: Người dân Woolnorth cung cấp.
Hàng loạt quỷ Tasmania chết không rõ nguyên nhân. Ảnh: Người dân Woolnorth cung cấp.
Lên top