Australia cân nhắc kế hoạch mở cửa trở lại

Australia cân nhắc mở cửa trở lại khi tỉ lệ tiêm chủng đạt từ 70% đến 80%. Ảnh: AFP
Australia cân nhắc mở cửa trở lại khi tỉ lệ tiêm chủng đạt từ 70% đến 80%. Ảnh: AFP
Australia cân nhắc mở cửa trở lại khi tỉ lệ tiêm chủng đạt từ 70% đến 80%. Ảnh: AFP
Lên top