Australia cân nhắc biện pháp mới với các ông lớn truyền thông xã hội

Australia đang cân nhắc các biện pháp để các công ty truyền thông xã hội chịu trách nhiệm hơn về nội dung phỉ báng đăng tải trên nền tảng của họ. Ảnh: AFP
Australia đang cân nhắc các biện pháp để các công ty truyền thông xã hội chịu trách nhiệm hơn về nội dung phỉ báng đăng tải trên nền tảng của họ. Ảnh: AFP
Australia đang cân nhắc các biện pháp để các công ty truyền thông xã hội chịu trách nhiệm hơn về nội dung phỉ báng đăng tải trên nền tảng của họ. Ảnh: AFP
Lên top