Australia cảm ơn Việt Nam hỗ trợ công dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình. Ảnh: BNG.
Lên top