Australia: Các thủ đoạn biến hóa qua mặt cảnh sát tuồn ma túy cho tù nhân

Các tang vật thu được trong các gói đồ gửi cho tù nhân ở tiểu bang New South Wales, Australia. Ảnh: AFP
Các tang vật thu được trong các gói đồ gửi cho tù nhân ở tiểu bang New South Wales, Australia. Ảnh: AFP
Các tang vật thu được trong các gói đồ gửi cho tù nhân ở tiểu bang New South Wales, Australia. Ảnh: AFP
Lên top