Australia buộc Facebook, Google trả tiền mua tin tức

Biển hiệu tại khuôn viên trụ sở công ty của Facebook ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP.
Biển hiệu tại khuôn viên trụ sở công ty của Facebook ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP.
Biển hiệu tại khuôn viên trụ sở công ty của Facebook ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top